Doğal, organik veya endüstriyel yumurta, hangisi?

Doğal, organik veya endüstriyel yumurta, hangisi?

En temel ve besleyici gıdalardan biri olan yumurta, elde edildiği tavuklar ve üretim süreçleri nedeniyle son zamanlarda oldukça konuşuluyor. Doğal yumurta, organik yumurta, endüstriyel yumurta kavramları hayatımızın içinde olsa da, bunların anlamlarını tam olarak bilmezsek doğru yumurta seçiminin öneminin farkında olmayabiliriz. Yumurtalar üretim süreçlerine göre farklı sınıflandırılıyor ve farklı adlandırılıyor, bu da özelliklerini ve içeriğini büyük oranda etkiliyor. 

 

Tavukçuluk sektöründeki olumsuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda değeri her geçen gün artan ve en kıymetli yumurta çeşidi olarak görülen “doğal köy yumurtası”, doğal ortamlarında özgürce gezip dolaşan tavuklardan elde edilmektedir. Bu tavuklar, ihtiyaç duydukları her türlü vitamin ve minerali doğal yaşam içerisinden karşılamaktadırlar. Özgürce gezen ve beslenen tavuklar, herhangi bir kimyasal veya katkı maddesine maruz kalmazlar. Bu tavukların yumurtaları genellikle sert kabuklu ve farklı boyut ve renklerde olmaktadır. Vitamin, mineral ve Omega-3 bakımından ise en zengin yumurtalar, doğal köy yumurtalarıdır. 

 

Satın aldığımız “organik yumurta” etiketli yumurtalar da genellikle kafeste yetiştirilmeyen, özel çiftliklerde belli bir alan içerisinde bulunan ve bu alan içerisinde dolaşan tavuklardan elde edilen yumurtalardır. Bazı organik yumurta üretimleri gün ışığından yararlanabilen kapalı kümeslerde de yapılabilmektedir. Bu tavuklar yemle beslenirler, fakat GDO, kimyasal veya katkı maddesi içeren yemler yerine organik yemlerle beslenirler. Organik yumurtaların da, doğal köy yumurtaları gibi şekil ve renk bakımından farklı olması beklenmektedir.

 

Piyasada en çok rastladığımız yumurta çeşidi ise, “endüstriyel yumurta”lardır. Endüstriyel yumurta üretim sisteminde, tüm tavuklar kapalı kümesler içerisinde yaşamaktadır. Bu tavukların dış ortamdaki temiz havayla, doğal toprakla ve güneşle birebir temasları yoktur. Güneş ışığı yerine yapay ışıklarla aydınlatma sağlanarak tavuktan elde edilecek yumurta verimi arttırılmaya çalışılır. Kafeslerdeki tavuklar belli oranlarda karıştırılmış ve yem rasyonu olarak ifade edilen çeşitli katkı maddelerini de içeren yemlerle beslenirler. Ayrıca gelişim sürecini hızlandırmak amacıyla hormon ve antibiyotikler de kullanılır. Bir bölme içerisinde 6-7 tavuğun bir arada bulunduğu kümeslerde kanibalizmi yani yamyamlığı önlemek amacıyla tavukların gagaları kesilmektedir. Bu şekilde tavukların yemlerini daha iyi yemesi de sağlanmaktadır. Yumurta kabukları genellikle ince, aynı renge sahip ve aynı boyutta olmaktadır. Bu yumurtaların besin değerleri organik yumurtalara göre oldukça düşük olmasına rağmen, maliyet düşüklüğü ve seri üretim sağlama kolaylığı nedeniyle tavukçulukta en çok tercih edilen üretim şeklidir.

 

Üretim sürecindeki bu farklılıkların sonucu olarak yumurtaların içerdiği Omega-3 ve Omega-6 miktarları da değişmektedir. Doğal köy yumurtaları ve organik yumurtalarda, sağlığımız için çok önemli olan Omega-3 daha yüksektir. İçerdiği Omega-3 miktarı kadar önemli diğer nokta ise, Omega-3/Omega-6 dengesidir. Bu oran doğal yumurtalarda 1’e 4’tür; yani 1 birim Omega-3 varsa 4 birim Omega-6 içerir. Bu vücudumuz için uygun bir orandır. Fakat üretim sistemlerinde yetiştirilen tavukların yumurtalarında bu oran 1’e 50 olmaktadır. Bu da yeteri kadar Omega-3 alırken çok yüksek miktarda Omega-6 almamıza sebep olur. Bu da sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturur.

 

Doğal yumurta, organik yumurta veya endüstriyel yumurtanın üretim süreçleri tabi ki fiyatlarına da yansıyor. Hangisini satın alacağımıza karar verirken fiyat farkını bizi hastalıklardan ve sonraki maliyetlerden korumasını da göz önüne alarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

 

Sağlıkla kalın.

 

 

Kaynaklar:

Öztürk, A.K. & Türkoğlu, M. (2012), Türkiye’de Organik Tavukçuluk (Derleme)-(Organic Poultry in Turkey; A Review). Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2012, 52 (1) 41-50

Cerolini, S., Zaniboni, L., La Cognata, R. (2005), Lipid characteristics in eggs produced in different housing systems. Ital. J. Anim. Sci.: 4, Suppl. 2, 520.

Ekinci, Ö., Esenbuğa, N. (2010), Kanatlı Üretiminde Organik Tarım. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, Poster Bildiriler: 539- 544.

Koç, Prof. Dr. M. (2014), Organik mi, endüstriyel mi? Gıda Dergisi

Lampkin, N. (1997), Organic Poulty Production, Final report to MAFF. Prifys Cymru, Abersytcuyth, The University of Wales.

Mugnai, C., Dal Bosco, A., Castellini, C. (2009), Effects of rearing system and season on the performance and egg charasteristics of Ancona laying hens. Italy Journal Animal Sci. 8, 175- 188. 11. 

Özen, N., Sayan, Y., Ak, İ., Yurtman, Y., Polat, M. (2009), Hayvansal Üretim-Çevre İlişkileri ve Organik Hayvancılık. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e98410c45ea98ad_ek.pdf

Şahin, A., Kutlu, H.R., Görgülü, M. (2004), Organic chicken production: Chicken meat and egg production by care and nutrition based on organic agriculture principles. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 1-3 Eylül 2004- Isparta, Poster Bildiriler (Cilt 2): 278-285.

 

 

15.06.2017

YORUMLAR

Henüz bir yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız.
×