Vandana Shiva kimdir?

Vandana Shiva kimdir?

Vandana Shiva, dünyaca ünlü Hintli bir araştırmacı, çevre aktivisti ve 20’den fazla kitabın yazarıdır. Shiva, genetik mühendisliğini tarım üzerinde kullanan, yerli çiftçiyi yok eden, geleneksel tarımın ve üretimin azalmasına neden olan çok uluslu şirketlere karşı kampanyalar düzenlemesiyle tanınmıştır. Shiva yerli tohumların ve geleneksel bilginin kullanılmasından yanadır. 

 

Shiva, petrolün yarattığı sorunların toprak sayesinde çözüleceğine, organik bahçelerin insanların umut kaynağı olduğuna, geleneksel şekilde ilaçsız yetiştirilen ürünlerin dünyayı yok edecek olan küresel neoliberalizmin sonunu getireceğine inanmaktadır. Shiva, doğaya ve doğal tarıma saldıran tüzel kişiliklerin, insan haklarını ve hayatın sürdürülebilirliğini hiçe saydıklarının ve insanların bu neoliberal politikalara karşı birlik olarak dünyanın geleceğini kurtarmalarının gerekliliği üzerinde durmaktadır. 

 

Dr. Shiva karşılaşılan her krizin toprağı etkilediğine ve krizlerle çözümün de topraktan geçtiğine inanmaktadır. Şiddet ve savaş, demokrasinin yok edilmesi topraktan faydalanmaya engel olmaktadır ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına aynı zamanda açlıktan ölümlere neden olmaktadır.

 

Shiva’ya göre insanlığın geleceği toprakta yatmaktadır. İnsanlar da evren gibi toprak, su, ateş ve havadan oluşmaktadır. İnsanoğlu toprağa ne yaparsa kendine de aynısını yapmaktadır. Hatta “humus” ile “humans” kelimelerinin aynı kökenden gelmesi Shiva’ya göre tesadüf değildir. Yerli kültürler, yeryüzü ile etkileşim ve toprağa sahip çıkma insanoğlunun en büyük görevidir. 

 

Shiva, toplumlar ve uygarlıkların kaderlerinin toprağa nasıl davrandıkları ile ilişkili olduğuna inanmaktadır. Ona göre toprak ile ilişki kurmanın iki farklı yasası vardır. Bunlar ıslah ve sömürü yasalarıdır. Islah yasası, uygarlıkların binlerce yıl boyunca bereketli topraklar yaratarak bu topraklardan elde ettikleri ürünlerle medeniyetlerini geliştirdiklerini ifade etmektedir. Sömürü yasası ise geri vermeksizin almaktır ve birçok uygarlığın çökmesine neden olmuştur. İleri toplumlar, toprakların yıpranması ve zarar görmesi, ilaçlarla zehirlenmesi, betonlarla yok edilmesi ve insanların doğadan koparılmasıyla çöküşün eşiğinde bulunmaktadırlar.

 

Dünyada kıtlıkları ve krizleri yaratan tek neden, sermaye ne kadar güçlü olursa olsun, tahrip edilmiş ve ölmüş topraktır. Organik ürün vermeyen toprak, organizmalardan ve diğer canlılardan da yoksundur. Su tutma kapasitesi yoktur ve iklim bozukluklarının yaşanmasının ana nedenidir. 

 

Shiva’ya göre insanlığın geleceği petrolün ve fosil yakıtların değil, toprağın elindedir. Kimyasal ve genetik mühendisliği içeren tarım, toprağı öldürmektedir ve insanlığın geleceğini tehlikeye atan çevre dengesinin bozulmasına neden olmakta, toplumsal sorunların önünü açmaktadır.

 

Sağlıkla kalın.

 

02.12.2018

YORUMLAR

Henüz bir yorum yapılmamış.
Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız.
×
Lütfen Adres Seçiniz
ONAYLA
×

Yasal düzenlemeye uygun çerezler kullanıyoruz.

×
×
ANKARA
BURSA
YALOVA
KOCAELİ